Nytt samarbete skapar nya möjligheter – Bonnier Pharma Insights AB & Tamro AB

Häng på. Häng med. Med den devisen lanserade Tamro nyligen sin nya digitala plattform med löfte om en plattform i ständig utveckling.

Tamro har kundunik statistik i sin digitala plattform och i samarbete med Bonnier Pharma Insights, som bistår med marknadsdata samt analysunderlag kan vi ge en unik insikt till våra kunder.

”Samarbetet öppnar för nya möjligheter att skapa insikter och beslutsunderlag, till exempel vilket nordiskt land bör man allokera sina produkter framför allt inom det generiska utbytet för maximal vinst”, enligt Uno Sjöström, VD Bonnier Pharma Insights AB.

”Vi lever i en värld där tillgång till precis information på överskådlig nivå blir en allt viktigare konkurrensfördel”, säger Lars Schenatz, vd för Tamro. ”Bonnier Pharma Insights är specialister på att fånga upp och förädla väsentliga data ur både offentliga källor så väl som försäljningsdata från E-Hälsomyndigheten. I kombination med Tamros specifika logistikkompetens och digitala plattform ger vi tillsammans kunderna chansen till ett värdefullt försprång.”

”Vi lever i en värld där tillgång till precis information på överskådlig nivå blir en allt viktigare konkurrensfördel”, säger Lars Schenatz, vd för Tamro. ”Bonnier Pharma Insights är specialister på att fånga upp och förädla väsentliga data ur både offentliga källor så väl som försäljningsdata från E-Hälsomyndigheten. I kombination med Tamros specifika logistikkompetens och digitala plattform ger vi tillsammans kunderna chansen till ett värdefullt försprång.”

Lyft ditt företag till nästa nivå genom vår nya digitala plattform. Hör av dig till Lars Schenatz på Tamro eller kontakta oss på 031-767 75 00 eller kontakt@tamro.com.

Vi skapar vinnande koncept och applikationer för läkemedelsindustrin. Vill Du veta mer om samarbetet kontakta Uno Sjöström VD Bonnier Pharma Insights AB på tel. 070-598 90 84 eller uno.sjostrom@bonnierpharmainsights.se.

Våra produkter

Om oss

Bonnier Pharma Insights AB startades 2015 och köpte då upp Sjöströms Nordic ABs verksamhet. Sjöströms Nordic AB startades av Uno Sjöström år 2004. Under ett flertal år har verksamheten breddats från CRM-implementering (Customer Relationship Management) till att omfatta processkartläggning, kris- och kontinuitetsplaner, Excel-verktyg samt inhyrning av personal, främst inom IT- och assistentsektorn. Sedan 2010 har verksamheten fokuserat på att tillhandahålla olika typer av webbaserade verktyg till läkemedelsindustrin.

Vi som arbetar på Bonnier Pharma Insights har bred kompetens, då vi ska kunna möta olika kunders behov. Vi har erfarenhet av detaljerad prissättning och uppdrag med ramavtalsförfarande.

  • Slutanvändarsupport
  • Webbaserade verktyg
  • Kundanpassade lösningar
  • Projektledning
  • Integrations koordinering

Vi tillhandahåller även konsulter inom ovan nämnda områden med fokus på utförande.